ترکمن آدلری
ورود کاربر
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟
عضو شوید

ترکمن آدلری: الف

 

اوغلان آدلری

قیز آدلری

   آتا

   آتا باللی

   آتا (عطا)

   آتا باللي

   آتاباي

   آتا بردي

   آتا دوردي

   آتا قارري

   آتا گلدي

   آتا قلي

   آتا قربان

   آتا قليچ

   آتا حان (عطا خان)

   آتا جان

   آتا كورپا

   آتاليك

   آتا لي

   آتا ماممت (آتا ماممد)

   آتامان : عظمت پدر

   آتا مرت (آتا مراد)

   آتا مات

   آتا محمد

   آتا ميرات (آتا ميراد)

   آتان

   آتا ناز

   آتا نظر

   آتا نپس

   آتا نياز

   آتا عوض

   آتا ساري

   آتا سيد

   آتا ولي

   آتايار : يار و ياور پدر

   آتباقار

   آتچاپار

   آتيلا

   آتجان

   آتالان/ آدالان : نام آور

   آتلي/ آدلي : مشهور

   آتمين

   آچيل : شکوفان

   آخمير: آرمان، دريغ

   آداش : دوست، رفيق

   آدلان : صاحب شهرت

   آديغا : با نام و آوازه

   آرپاچي

   آرتيق/ آرتيک : افزون

   آريک : نهر

   آغابردي

   آغا گلدي

   آک اتا : پدر سپيد

   آکباي : ثروتمند سپيد

   آکتاي : مايل به سپيد

   آق مراد

   آلاباي

   آلام

   آلامان

   آلب ارسلان

   آلپار: مرد قهرمان

   آلپاي : قهرمان زيبا

   آلتاي : با ارزش

   آلکيش : مدح

   آنا گلدي

   آنا قربان

   آنا بردي

   آنا دوردي

   آنا قلي

   آنه مراد

   آوشار : پرنده اي شکاري

   آيدين : روشن

   آي دوقدي

   آي مراد

   آي حان

   آيز : ژاله صبحگاهي

   آيتاک : ماهگونه

   اترک : رودي در ترکمن صحرا

   اراز

   اراز مراد

   اراز بردي

   اراز دوردي

   اراز گلدي

   اراز قلي

   ارالپ : مرد قهرمان

   ارتاش : مردي چون سنگ

   اردم : ادب و هنروري

   ارسلان

   ارسلان مراد

   ارسوي : از تبار جوانمردان

   اركان

   ارکلي : صاحب اختيار

   ارکين : آزاد و مختار

   ارن : مرد حق

   اريار : ياور جوانمرد

   اسن : تندرست

   اشرقلی

   الله باي

   الله بردي

   الله برن

   الله دات

   الله دوردي

   الله قلي

   الله حي

   الله جان

   الله مراد

   الله مرات

   الله نظر

   الله نور

   الله يار

   اکين : کشت زار

   امان بردي

   امان دوردي

   امان گلدي

   امان مراد

   امان تقان

   انوش

   اوزان : خواننده

   اوزمان : پيشرو

   اوکتاي : نظير تير راست کردار

   اوکسان : همچون تير

   اوليا قلي

   اولاش : پيوند و وصال

   اومار : اميدوار

   اوناي : مناسب

   اويان : بيدار

   اويلان : انديشه

   اياز

   اياز هان

   ايرمان

   ايشلي : فعال

   ايل امان

   ايل تاي : همتاي ايل

   ايلخان

   ايلدش : هم ايل

   ايلکان : نخستين فرمانروا

   ايلکايا : صخره ايل

   ايلکين : نخستين

   ايلياد

   ايليار : يار و ياور ايل

   ايلياز : بهار ايل

   ايل دوردي

   ايل گلدي

   ايشان قلي

   ایلهان

 

   آرال : جزيره

   آرتیق گل : گل زیادی

   آرتين

   آرزي : قهرمان

   آرنا: نهر

   آرکانا : آزاد

   آريتال

   آرماز

   آغاگل

   آغشام گلين

   آق بابك : نوزاد سفید

   آق بي بي

   آق گوزل

   آق گل : گل سفید

   آق منگلي

   آلما : سيب

   آلما گل : گل سیب

   آلتين : طلا

   آلتين آي (آلتنای) : ماه طلایی

   آلتين ناز

   آليش : انس

   آماكه

   آمان بخت

   آمان بيكه

   آماندا

   آمان گل

   آمان تقان

   آمان تاج

   آنيک : روشن

   آننا باخت : بخت و اقبال جمعه

   آی بابک : نوزادی چون ماه

   آي بي بي

   آيا تاي

   آي بولک : تکه ماه - نیمه ماه

   آي تان

   آي تاي

   آي تكين

   آي تين : داراي جان و رواني چون ماه

   آيچا : ماهگونه

   آيدا : در ماه

   آيدناي : ماه تر از ماه

   آي دن

   آيدينا

   آيديس

   آيدنگ

   آي گين

   آي گل : گلی چون ماه

   آي گزل : ماه زیبا

   آي جان

   آي جهان

   آي جمال : ماهرخ

   آي جيجك : گلی چون ماه ، پرنده ای چون ماه

   آيلا

   آيلار : ماهان - ماه ها

   آيلي : به زیبایی ماه

   آيلين

   آيلينا

   آيلما

   آيما

   آينا

   آينام

   آيناز : ماه ناز

   آي نور

   آي نوش

   آي پارا : پاره اي از ماه

   آي پري

   آيرا

   آيسا : مانند ماه

   آي سان

   آي سانا

   آي سل

   آي سلطان

   آيسن : تو ماهي

   آيسين : در هيبت ماه

   آي سو

   آي سوان

   آي سودا : ماه در آب

   آي سونا : اردک وحشی چون ماه

   آي شن

   آي شين

   آتالاي

   آتاناز

   اراي

   اراز بي بي

   اراز گل

   اراز سلطان

   اريك گل

   اوزوم : انگور

   اوزوم گل : گل انگور

   اوزوم جان

   اجه گل

   اجو

   اسين

   الکين : مسافر

   الناز

   انه

   انه لي

   انه تاج

   انه تاي

   انه كعبه

   انه باي

   انه بي بي

   انه بيكه

   انه قارري

   انه گل

   انه قيز

   انه جان

   انه که : دایه پیرزن

   انه كعبه

   انه كوتي

   انم

   انش

   اوادان

   اوغل آي

   اوغل اراز

   اوغل امان

   اوغل بابك

   اوغل باهار

   اوغل بايرام

   اوغل باخت : فرزند بخت

   اوغل بي بي

   اوغل بيكه

   اوغل بوسسان

   اوغل بولدي

   اوغل تاچ

   اوغل تاششان

   اوغل تقان

   اوغل جان

   اوغل جرن

   اوغل جما

   اوغل جمال

   اوغل جنت

   اوغل جهان

   اوغل حاللي

   اوغل حسل

   اوغل دوردي

   اوغل دورسن

   اوغل دوندي

   اوغل ساپار

   اوغل سلطان

   اوغل سونا

   اوغل شكر

   اوغل شيرين

   اوغل صنم

   اوغل طواق

   اوغل كيشي

   اوغل گزل

   اوغل گرك

   اوغل گل

   اوغل قربان

   اوغل مارال

   اوغل منگلي

   اوغل ميوه

   اوغل نابات

   اوغل نار

   اوغل ناز

   اوغل نور

   اوغل نياز

   اوغل هاجر

   اوين

   اولجاي : ماه روي

   ايشيلاي : ماه درخشان

   ايل آی

   ايگ

   ايلماز

   ايلناز

   ايل تكين

   ايلکاي : ماه نخست

   ايميش

 

 


 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه

فروشگاه آنلاین صنایع دستی ترکمن

فروشگاه آنلاین سایراق به عنوان بخش فروشگاه سایت بایراق فعالیت خود آغاز نمود.


فروشگاه آنلاین چارقد، فرش، زیورآلات ترکمن سایراق

فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک

سایت فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک فعالیت خود را آغاز نمود. این سایت یکی از سایت های زیر مجموعه بایراق می باشد که با تلاش دوستان تصمیم به ایجاد فرهنگ لغت ترکمنی به فارسی و بالعکس گرفتیم که در حال تکمیل شدن می باشد.


www.SOZLUK.ir

آهنگ های پیشواز ترکمنی
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.