ترکمن آدلری
ورود کاربر
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟
عضو شوید
کوشت دپدی

فرستنده MatinGHezeljeh تاريخ ۱۳۸۹/۱/۹

در عروسی های ترکمن علاوه بر ترانه های مرسوم (یار یار، یاروجان) ، اجرای حرکات موزون به نام «کوشت دپدی» بسیار رایج است. این رقص ریشه در حرکات موزون قدیمی شمن ها یعنی «ذکر» دارد. این چرخه ی چند قسمتی که بیشتر در گذشته در مناطق غربی ترکمنستان رایج بود ، برای راندن ارواح خبیث انجام می گرفت. همین امر موجب افزوده شدن این رسم به مراسم عروسی گردید.
نام قسمت های مختلف این چرخه به نام های «دیوانه» ، «سدرات» ، «اتورمه غزل» (غزل خوانی درحالت نشسته) و « زمزم » حفظ شده است. امروزه رقص های «اوچ دپیم» و «بیر دپیم» رایج ترهستند.

در عروسی های امروزی ترکمن علاوه بر ترانه های مرسوم (یار یار، یاروجان) ، اجرای حرکات موزون به نام «کوشت دپدی» بسیار رایج است. این رقص ریشه در حرکات موزون قدیمی شمن ها یعنی «ذکر» دارد. این چرخه ی چند قسمتی که بیشتر در گذشته در مناطق غربی ترکمنستان رایج بود ، برای راندن ارواح خبیث انجام می گرفت. همین امر موجب افزوده شدن این رسم به مراسم عروسی گردید.
نام قسمت های مختلف این چرخه به نام های «دیوانه» ، «سدرات» ، «اتورمه غزل» (غزل خوانی درحالت نشسته) و « زمزم » حفظ شده است. امروزه رقص های «اوچ دپیم» و «بیر دپیم» رایج ترهستند.

باشلالینگ- آ، باشلالینگ
کوشت ده پماگه باشلالینگ
غازال آیدیپ، کوشن دپیپ
گووین لری حوشلالینگ

غاپینگیز آتلی بولسون
ساچاغینگیز دا تلی بولسون
توی توتیان جماغات لار
تویونگیز قوتلی بولسون

بییک- بییک حایات لار
ایچینده بدو آتلار
اؤز آقامینگ تویوندا
اویناسین یاش ییگیت لر

بو باغلار بیزینگ بولسون
میوه سی اوزوم بولسون
آقامینگ - گلین اجه مینگ
گول عمری اوزین بولسون

گلنه جه م-أ حول باریار
غایشاریپ مایا ساغیار
ساغاوری گلنه جه
آقام سانگا غووانیار

تویونگ شیله قاداسی
اونگدن گلیان یوداسی
چیقسین اورتا کوشت دپسین
اویله نیانینگ داده سی

داغلارا غار یاپیلسین
چول لره نور سپیلسین
یاش ییگیدینگ تویندا
یادامان کوشت دیپلسین

حالی بار- آ، حالی بار
حالی اوستونده گولی بار
گه لینگ، گورونگ اوبامیز
زاحمت سویر ایلی بار

حایرانی جایران اتجک
جاهانی سیران اتجک
گرگ بولسا واطانا
جانیمی قربان اتجک

نأده لینگ- أ، نأده لینگ
توی پالاونی دادالینگ
اونسونگ روغسات برسه لر
اویلی- اویه غایدالینگ


Başlalyň-a, başlalyň
Küşt depmäge başlalyň
Gazal aýdyp, küşt depip
Göwünleri hoşlalyň

Gapyňyzda atly bolsun
Saçagyňyz etli bolsun
Töý tutýan jemagatlar
Toýuňyz gutly bolsun

Beýik-beýik haýatlar
Içinde bedew atlar
Öz agamyň toýunda
Oýnasyn ýaş ýigitler

Bu baglar biziň bolsun
Miwesi üzüm bolsun
Agamyň-gelnejemiň
Gül ömri uzyn bolsun

Gelnejem-ä hol barýar
Gaýşaryp maýa sagýar
Sagaweri gelneje
Agam saňa guwanýar

Toýuň şeýle kadasy
Öňden gelýan ýodasy
Çyksyn orta küşt depsin
Öýlenýäniň dädesi

Daglara gar ýapylsyn
Çöllere nur sepilsin
Ýaş ýigidiň toýunda
Ýadaman küşt depilsin

Haly bar-a, haly bar
Haly üstünde göli bar
Geliň, görüň obamyz
Zähmetsöýer ili bar

Haýrany haýran etjek
Jahany seýran etjek
Gerek bolsa Watana
Janymy gurban etjek

Nädeliň-ä, nädeliň
Töý palawny dadalyň
Onsoň rugsat berseler
Öyli-öýe gaýdalyň


لینک های مرتبط:
دانلود آهنگ کوشت دپدی
دانلود کلیپ رقص کوشت دپدی
ارسال نظر
شرایط نظر*
همه‌ی نظرها نیاز به تایید مدیر سایت دارند
عنوان*
نشانه‌ی پيام*
       
پیام*
آدرس اینترنتی پست‌الکترونیکی تصویر واردکردن تصویر لبخند‌ها فلش Youtube کد منبع نقل قول

Bold Italic Underline Linethrough  چپ وسط راست  


برای دیدن محتوای در حال کار بر روی پيش‌نمايش کلیک کنید.
گزينه‌ها*
 
 
 
کد تایید*

اگر نمی‌توانید کد را تشخیص دهید، لطفا روی تصویر کلیک نمایید تا تصویر دیگری ساخته شود


حروف موجود در تصویر را وارد کنید
حساس به بزرگی و کوچکی حروف
حداکثر تعداد تلاش برای ارسال: 10 مرتبه
 
فروشگاه آنلاین صنایع دستی ترکمن

فروشگاه آنلاین سایراق به عنوان بخش فروشگاه سایت بایراق فعالیت خود آغاز نمود.


فروشگاه آنلاین چارقد، فرش، زیورآلات ترکمن سایراق

فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک

سایت فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک فعالیت خود را آغاز نمود. این سایت یکی از سایت های زیر مجموعه بایراق می باشد که با تلاش دوستان تصمیم به ایجاد فرهنگ لغت ترکمنی به فارسی و بالعکس گرفتیم که در حال تکمیل شدن می باشد.


www.SOZLUK.ir

دانلود آهنگ ترکمنی

سایت مرجع دانلود آهنگ ترکمنی


www.TurkmenSong.ir

آهنگ های پیشواز ترکمنی
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.