ترکمن آدلری
ورود کاربر
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟
عضو شوید
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
دایره المعارف ترکمن > طوایف ترکمن > منشاء سالارهای « چی اینگ هایی» ( سالورهای ترکمن چین)
منشاء سالارهای « چی اینگ هایی» ( سالورهای ترکمن چین)
نوشته شده توسط MatinGHezeljeh در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ (3214 بار خوانده شده)
سالار های « چی اینگ هایی» امروز، مسلمان هستند، مساجد خاص خودرا دارند و به امور کشاورزی، صنایع دستی ودادو ستد اشتغال می ورزند.کلّ جمعیت ایشان- با شمول آنهایی که در کانسو می زیند، به 31923 تن می رسد.( با توجه به اینکه مقاله به سا لهای قبل مربوط است، آمار جمعیت ایشان، بر اساس یافته های اینترنتی ، امروزه بالغ بر 104503 تن می باشد.مترجم) در سال 1781 به علّت اختلافات مذهبی بین فرقه های قدیم و جدید، سالار ها علیه سلسله ی « چی اینگ » قیام کردند، امّا بزودی سرکوب شدند.آن ها در سالهای 74-1862 و 96-1895 نیز بپاخاستند، اما اقدامشان بیهوده و عبث بود و شورش فرونشانده شد.

در منابع چینی از سالارها همیشه به عنوان قومی درنده خو وجنگنده نام برده شده است.شورش های سالارها، صرفآ ناشی از آشتی ناپذیری مذهبی بین خودشان نبود، بلکه سیاست سرکوبگرانه «چی اینگ ها» در مورد اقلیّت های قومی در نواحی مرزی چین هم ، در پیدایش شورش ها موثّر بود.
در سال 1954، بر اساس سیاست جمهوری مردمی چین، در خصوص اقلیت های قومی ولایت خودمختار سالار، برای سالارهای « چی اینگ هایی » تشکیل شد.
تاریخ قومی سالارهای « چی اینگ هایی» بخاطر نبود منابع مکتوب، که منشاء ونسب آن ها را بدرستی نشان دهد، هنوز روشن نیست.امّا اخیرآ اطلاعات و منابع زبان شناسی و نژاد شناسی قابل ملاحظه ای بوسیله ی پژووشگران غربی گرد آوری شده است، لذا توضیح منشاء سالارهای« چی اینگ هایی» تا اندازه ی زیادی مقدور ومیسر شده است.
تی . شیبا تا ، که بسال 1943در مورد زبان بازرگانان سالار مقیم پکن و « سوئی- یوآن» تحقیق نموده، اشاره کرده است که می توان این امر را پذیرفت که سالار ها از ترکستان غربی مهاجرت نموده اند. پی. پلیو اظهار نظر کرده که سالار( سالغور) به عنوان بخشی از «غوز- ترکمن ها» احتمالآ نیاکان سالارهای « چی اینگ هایی » می باشند.به نظر« ای. ار.تنیشو» نام قومی سالور، به عنوان قبیله ای ترکمن، با سالارهای « چی اینگ هایی » یکی است. «ان. پوپ» که اطلاعات زبان شناسی گرد آوری شده بوسیله ی « گ.ان. پوتاتین» را مورد مطالعه قرار داده است،به این نتیجه رسیده است که سالارها – بدون هیچ شک وتردیدی- به آنچه عمومآ به عنوان گروه«ترکی شرقی» شناخته می شود، تعلّق دارند. «ترکی شرقی» نامی عمومی برای لهجه های ترکی است، که در ترکستان شرقی بدان سخن می گویند.از طرف دیگر آن گونه که « روکوئت» و « یارینگ» پژوهش کرده اند، اگرچه لهجه ی سالاری از دیگر لهجه های باقی مانده در « ترکی شرقی» متفاوت است، امّا لهجه ای از لهجه های« ترکی شرقی» است وزبان مستقلی نمی باشد.امّا « ان.پوپ» به مسئله ی منشاء تاریخی سالارهای چی اینگ توجه خاصی نشان نداده است.
مهم ترین اطلاعات در خصوص منشاء و خاستگاه سالارها، افسانه هایی است که بین خود ایشان متداول و شایع می باشد. « و.و.راک ویل» روایتی را ثبت نموده که بر اساس آن سالارها،در سال 1370/ م ( اولین سال « هونگ وو»، و سومین سال تشکیل سلسله ی «مینگ») به « هه سون هوآ» مهاجرت نموده اند. گ.اف.آندرو روایتی را ثبت نموده که پیشتر سالارها از سمرقند به « هه سون هوآ »مهاجرت کرده بودند. این افسانه ی مهاجرت ، دقیقآ بوسیله ی ای.ار.تنیشف نیزثبت شده ست. اواین افسانه را ، افسانه ی «سالار نیگی لی- شی» می نامد.( لی- شی در زبان چینی به معنای تاریخ است).نکته ی اصلی در این داستان بدین گونه است: قارامان و آق مان ، نیاکان سالارها،به سبب اغتشاشات و اشفتگی های سیاسی در ترکستان غربی، از سمرقند به سمت شرق عزیمت نموده ، از طریق آسیای مرکزی در سال 1370/ م به ایالت « چی اینگ هایی » مهاجرت نموده ودر منطقه ی« هه سون هوآ» اسکان پیدا نمودند. بر اساس « هه سون هوآ تی اینگ چیه» که بنظر می رسد شامل بخشی از تزو- یو ( تاریخچه ی خانوادگی)، خانواده ی « هان » باشد، «هان یائو» و «کوان تزو»، مامورین بومی سالارهای «چی اینگ هایی»، هر دو از حکّام موروثی ( daruyaci) تابع سلسله ی یوآن ( 1367-1260/ م ) بودند.ایشان در سال 1370 / م متابعت خویش را از سلسله ی « مینگ» اعلام کردند. معلوم نیست که آیا آنها در تابعیت از سلسله ی یوآن هم داروغه چی بوده باشند.امّا سال 1370 / م به عنوان سال آغاز متابعت ایشان از خاندان مینگ تلّقی شده است، در اسناد دیگر هم آمده است.هرچند روشن نیست این روایت در باره ی افسانه ی مهاجرت ، چه زمانی شکل گرفته، و ضمنآ گاهشماری وقایع سال 1370 / م بقدری واضح است که بدون تردید پذیرفتنی است.این افسانه احتمال منشاء ترکستان غربی داشتن سالارها را القاءمی کند، زیرا هنوز هم در میان طوایف سالور قوم ترکمن، اسم سالور به عنوان نام قومی دیرسال در ترکستان غربی وجود دارد.

در اسناد چینی قرون18 و19 سالارهای چی اینگ هایی متشکّل از « کونگ»(kung) درونی و پنج «کونگ» بیرونی هستند.مفهوم اصطلاح « کونگ »- که معمولآ گونگ تلفظ می شود- هنوز معلوم نیست. امّا تردیدی وجود ندارد که یا به معنای مستعمره و یا به معنای امور کشاورزی است، همان گونه که در زبان چینی، عمومآ چنان است. به عقیده ی من احتمالآ اصطلاح « کونگ » ازنظر ریشه شناسی با کلمه ی « قوم » عربی یکسان است.قوم در عربی به معنای ایل وقبیله است. کونگ اصطلاح ویژه ای است که واحد قبیله ای سالارهای چی اینگ هایی را نشان می دهد.
در ذیل ما اسامی 12 کونگ متعلّق به «کونگ درونی »و«کونگ بیرونی »را بر اساس اسناد چی اینگ، هم چون: «هو- چئو چیه»، «لان چئو چی وو»، و «هه سون- هوآ- ته اینگ» ذکر می کنیم. «نئی کونگ» متشکّل از این بخش ها وبه عبارتی بخش غربی یا شش کونگ فوقانی( علیا) در شرق «هه سون هوآ »قرار دارند و شامل « کونگ چیه تزو»( یا کاتی تزو)، « کونگ تسائو- تان»، « کونگ چه آچیا، « کونگ سو چیه »، « کونگ ییه لیه» ، « کونگ چا –هان تا - سسو» می باشد. شش کونگ زیرین در غرب هه سون- هوآ قرار دارند و شامل «کونگ چی اینگ شوئی» و « کونگ تا-سو-کو» و « کونگ هنگ تا» و« کونگ چانگ ها» و « کونگ یا – من» - یا نای مان – و « کونگ هه سیه – چی آنگ» می باشند. « کونگ کایی تزو » در کانون آن ها قرار داشت. « وایی- وو-کونگ » شامل « کونگ تسایا »، « کونگ کان – توو» ( یا گان دو)،« کونگ چه اون – که» و« کونگ کا – ار» و « کونگ نان –سو – توو» می باشد.
پس از سرکوبی شورش سالارها،در سال 1781 تعداد کونگ ها ی فوق از 12 به هشت کاهش یافت.(همان سا – لا، پ آی پیش گفته). « کونگ نئی» در ساحل جنوبی رود زرد اقامت داشتند. در حالی که « کونگ وایی – وو» در کناره ی شمالی رود زرد، مستقر بودند.آن ها مجموعآ متشکّل از 6000 خانواده بودند.
این حقیقت که سالارهای چی اینگ هایی، متشکّل از کونگ های درونی و بیرونی بوده اند،شایسته ی توجه ویژه ای می باشد، چرا که گزارش شده است، طایفه ی سالور منطقه ی خوارزم نیز به دو بخش سالور درونی « ایچکی سالور» و سالور بیرونی« تاشقی سالور» تقسیم می شده اند. و.و.راک هیل گزارش می دهد که سالارهای چی اینگ هایی، متشکّل از « سالار گس» ( سالار فوقانی) و «سالار مس» ( سالار تحتانی) هستند.این امر با اسناد چینی که به کونگ فوقانی و تحتانی اشاره دارند، تطابق دارد. این حقیقت که سالارهای فوقانی ، از خاندان هان – یا قبیله ی هان- و سالار های کونگ تحتانی از خاندان « ما» تشکیل یافته بودند نیز قابل توجّه است. این حقایق نشان می دهند که سالورهای خوارزم وسالار های چی اینگ هایی، از نظر داشتن ساختار قبیله ای دوبخشی مشابهت دارند.

داوری بر اساس این حقایق که لهجه ی سالاری – که می توان آن را به جرات لهجه ای از ترکمنی یا چغتایی محسوب نمود – سالارهای چی اینگ هایی، روایت خاصّ منشاء گرفته از ترکستان غربی داشته باشند، - مثلآ مهاجرت از سمرقند – بسیار محتمل می باشد. به عبارت دیگر برخی از ترکمن های سالور آسیای مرکزی، در نیمه ی دوّم قرن 14 / م – هنگامی که کشور تابع امپراتوری مغول بود، به شما ل غرب چین مهاجرت کرده اند. البتّه اگر تاریخ حضور ایشان در چی اینگ هایی در سال 1370 /م موثّق و قابل اعتماد باشد. و هم بدین گونه است قضیّه ی « اویغور های ساریق » که در منطقه ی کوهستانی « کان چئو» پراکنده شدند. شگفت آور نیست که سالار ها پس از قرون بسیار، همچنان موجودیت خویش را ، به عنوان گروه های منزوی و دور افتاده ، با ریشه های ترکی، در مرزهای شمال غرب چین حفظ نموده اند.آن ها توانسته اند، تقریبآ 6 قرن جان سالم بدر ببرند، زیرا ایشان در مناطق کوهستانی شمال غرب چین – در چی اینگ هایی - مستقر شده بودند.

-------------------------------------------------------------------------------------------
توضیح مترجم:
اصل مقاله به زبان انگلیسی نگاشته شده است و نیم قرنی از تالیف می گذرد.

عنوان مقاله:
ON THE ORIGIN OF THE CH IN-HAI SALARS
Toru SAGUCHI(Kanazawa)

منبع: www.dergiler.ankara.edu.tr
برگرفته از : www.pyragy.ir

مقالات دیگر در این شاخه در سایت قرار گرفته در تعداد باز دید
منشاء سالارهای « چی اینگ هایی» ( سالورهای ترکمن چین)
۱۳۹۳/۹/۲۵
3215
أرساری
۱۳۹۱/۱۰/۶
5889
طوایف نوخورلی nohurly
۱۳۹۱/۷/۱۹
5214
گؤکلنگ Gökleň
۱۳۹۱/۶/۳۱
6077
طايفه‌ي توماچ
۱۳۹۱/۶/۲۷
6948
یوموت
۱۳۹۱/۶/۶
10104
آتا
۱۳۹۱/۵/۳۰
3585
تکه
۱۳۹۱/۵/۳۰
4500
طوایف تركمنها 3
۱۳۸۸/۴/۱۲
35011
طوایف ترکمن 2
۱۳۸۷/۱۱/۱۴
45670
طوایف ترکمن 1
۱۳۸۷/۹/۲۱
14815
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه
فروشگاه آنلاین صنایع دستی ترکمن

فروشگاه آنلاین سایراق به عنوان بخش فروشگاه سایت بایراق فعالیت خود آغاز نمود.


فروشگاه آنلاین چارقد، فرش، زیورآلات ترکمن سایراق

فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک

سایت فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک فعالیت خود را آغاز نمود. این سایت یکی از سایت های زیر مجموعه بایراق می باشد که با تلاش دوستان تصمیم به ایجاد فرهنگ لغت ترکمنی به فارسی و بالعکس گرفتیم که در حال تکمیل شدن می باشد.


www.SOZLUK.ir

دانلود آهنگ ترکمنی

سایت مرجع دانلود آهنگ ترکمنی


www.TurkmenSong.ir

آهنگ های پیشواز ترکمنی
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.