ترکمن آدلری
ورود کاربر
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟
عضو شوید
گچیب در

فرستنده MatinGHezeljeh تاريخ ۱۳۹۳/۷/۸

اوتردیم گوزله دیم تاریخ چیتیندن .......................... نچه زمان- نچه دوران گچیب در
اوقدم ایزله دیم کتاب خطیندن ............................ نچه انسان – نچه زمان گچیب در

گچیب در آتامیز حواسی بیلن ............................. پیغمبر نبی لر دعاسی بیلن
اولیاء لر ذکر وثناسی بیلن .............................. نچه دور - نچه دوران گچیب در

محمد پیغمبر حقینگ نوری در............................ ابابکر چهاری یارینگ بیری در
عمر-عثمان-علی-دینینگ شیری در...................... نچه انسان – نچه زمان گچیب در

اوغوزخان آتامیز خانلرینگ خانی .......................... کلی ترکمن ایلیم بیلمیشدور آنی
بودنیا بی وفا فانی در فانی ............................... نچه زمان- نچه دوران گچیب در

هانی آتام مختومقلی فراغی ........................... اوز دورینده گوردی یخشی یامانی
آغزی بیرلیگ باقی یورتدی اینامی ...................... شویله زمان-شویله دوران گچیب در

سورگین اتدی خیوه خانی ترکمنی ...................... چندیر قارری قلا کلی گوگلانگی
قره دالی- قربان دردی ذلیلی............................ نچه انسان- نچه دوران گچیب در

جعفرخان کرد گلدی سالدی تالانگی.................... قارری قلا خلقی چکدی نالانی
کوپ لر شهید بولدی دوکیلدی قانی .................... شویله ظلم- شویله زمان گچیب در

آتاسیزقالیب دور یتیم چاغه لر............................ انانینگ داشینده آغلارباله لر
واطانیم دولبدور آه وناله لر .............................. شویله زمان- شویله دوران گچیب در

جعفر خانه قارشی چیقدی ترکمن لر.................... گلدی کمک تکه - یومت دن ایل لر
باسیلدی دشمان لر سرپیلدی غم لر................... شویله زمان- شویله دوران گچیب در

آدی اورس دور ینه گلدی بیر دشمان .................... دوست لیق دیب دنگیزدن گلدی بیز پشمان
قردی آخوند – ایشان لری اونگوشمان .................. شویله ظلم - شویله زمان گچیب در

کلی ترکمن دوردی دشمانا قارشی .................... گوگ تپه ده بولدی اولاقان اورشی
نوربردی خان آتدی اولارا داشی ....................... شویله زمان- شویله دوران گچیب در

شهید بولدی انچه قیز و جوان لر ........................ یتیم قالدی دول بولدی هم زنان لر
قلا یقیلدیده دارغادی ایل لر ............................ شویله ظلم –شویله زمان گچیب در

قاجار شاه لر دورینده هم ترکمن لر...................... کوپ ظلم لر گوردی قرلدی ایل لر
قاچا-قاچده یاشاب گچدی ترکمن لر ..................... شویله زمان- شویله دوران گچیب در

رضا شاه هم یاغی بولیب گلدی لر .................... صحرامیزینگ دورت کنجینده دوردی لر
ترکمنینگ اویلرنی اوده بردی لر ....................... شویله ظلم- شویله زمان گچیب در

هانی اول قیات خان ایلیمینگ خانی .................. هانی اول عزیز خان ترکمنینگ جانی
دردی خان-عالی یار- ایل لریم تانی .................... شویله زمان- شویله انسان گچیب در

ینه عثمان آخوند کوچک خان بیلن ..................... اول جنید خان بابام اوغانا آغان
واطان اوچین بیلر جانینی گرن ....................... شویله انسان- شویله زمان گچیب در

هانی قربان شادی خانلرینگ خانی .................. محمد ایشان جان جانلرینگ جانی
باریسی یورت اوچون بردی لر قانی .................. شویله انسان- شویله زمان گچیب در

مامد حاجی لاغر- اویلیک خانی میز .................. دردی قلیچ خان هم ایل لی بای میز
بایجان حاجی – قربان آخوند سانی میز............... شویله انسان- شویله زمان گچیب دور

هانی صفر کوسه آق اویلی شاهیر ................ مسکین قلیچ دوستی اول نفس باتیر
ایلیمینگ دیلگنی الله جان بتیر ....................... شویله دور- شویله دوران گچیب در

قوچان کردی گلیب یورده دوکیلدی .................. سونت خصر گوزل اوبام چاپیلدی
ارازدوردی بابام دیزی اپیلدی ........................ شویله ظلم- شویله زمان گچیب در

اوبامیزینگ باری اسیر ادیلدی ...................... سورگین ادیب باریب کرده ساتیلدی
عار نامیسیم گیتدی بیلیم بوکیلدی ................ شویله زمان-شویله دوران گچیب در

کرد سیدی دردی جانی آلیب دور................... آدین آیریب ابوالحسن قویب دور
جویز اوبه سینده مکان توتیب دور ................. شویله زمان-شویله دوران گچیب در

کوپ اسیر لر تهران شهره اوغرالیب ............... قل یا قرناق بولیب کرده ساتیلیب
هر هایسی اون تومان بها کسیلیب ................ شویله زمان –شویله دوران گچیب در

قره قانه بویالدی بیز گوزلر میز ...................... دارغاب گیتدی هر بریانا ایل لر میز
مدام فغان بولدی آیدان سوز لرمیز ................. شویله زمان- شویله دوران گچیب دور

نامه اوچین مدام ترکمن خورلانار ................... چهار طاراپدان اوق لر بیلن بل لانار
دشمان مدام اوستیمیزدان سال لانار ............ شویله ظلم –شویله زمان گچیب در

اویلانیب گورایلینگ نامه دیب بویله ................. اقبال لر ترس بولدی –بولدی له شویله
سبابی نیره ده حقیقت سویله ................... شویله زمان- شویله دوران گچیب در

بو خورلق لر باری نیره دن گلر ...................... ترکمن آقا آغز آلالیقدن بولر
نسل میز المدام طایاقنی ایه ر .................. شویله دور- شویله زمان گچیب در

ای خدایا نامه بیز ترکمن شویله ................... آغزی بیرلیگ دولتینه زار بویله
دشمان آرامیزده حیله لر ایله ..................... شویله دور- شویله دوران گچیب در

آتا –بابا نامه پیس ایش اتدی لر ................... تیره طایفه بولیب سواش اتدی لر
جاسوس لر آراده نقشه دوکدی لر ............... شویله مکر- شویله مکار گچیب در

شو وقتم آخوندلر سالر داعوانی ................. بلمادیگ هایسی یول الله نگ خالانی
یا یارادان ساوغین بیزدن بلانی .................... شو زمانده –شویله دوران گچیب دوور

تاریخ عبرت بولمالی دور خلقیمیز................. اوندن درس لر آلمالی دور ایلکی بیز
بولمالینگ دشمانا مدام گولکی بیز ............... شویله زمان- شویله دوران گچیب در

حاضر هم خبر دار بولینگ قرداشلر ................ پنهان لیقده دشمان مکرینی باشلار
آرامیزده گزیب آستیندان ایشلار ................... هر زمانده –شویله دوران گچیب در

آغزی بیروقتینگده کوپ دولت قوردینگ ........... یورت بناسین توتیب دنیانی آلدینگ
طغرل.چاغرل.آلپ ارسلان یانی قوردینگ ......... شولر یانی مردی مردان گچیب در

یدی آرقه سلجوق شاه لرنی گوردینگ ........... خطای دن اروپا قدمینگ اوردینگ
سلطان سنجر - مالک شاه یانی مردینگ ........ شولر یانی مردی میدان گچیب در

ترکیه ده عثمانی میز دورادی .................... قشون چکیب روم شرقینی آلدی
ینه ده اروپانگ قلبنه باردی ....................... شویله عجب دور- دوران گچیب در

شونینگ اوچین دنیانگ خلقی قورقدی لر........ آغزی آلالیق بیلن یورتینگ سوکدی لر
ایلی دارغاتدی لر هریان ارتدی لر ................ شویله مکر-شویله مکار گچیب در

بویسانیب آیدماقه گچمیشیم بای در ............. هایسی خلقی گوزله بیز بیلن تای در
آیادین گلجاکمیز اول یاختی آی در................. ترکمن لره عجب دوران گله در

گل ایندی برک بیلی میزی قوشایلینگ .......... ترکمن ایلیم کور تعصیب دن بوشایلینگ
آغز آلالیق اشاگیندن دوشایلینگ ............. عجب زمان-عجب دوران گله در

واطان اویمیز بولسا قورالینگ اونی .............. شونگا فدا ادیب برالینگ جانی
گچدی شهید لر میز دوکیلدی قانی .............. ترکمن ایلیم-عجب دوران گله در

سیلاغ خرمت ایل لریمده کوپالسین ........,.... ناز ونعمت ساچاق لرده تاپیلسین
یاغلی پالاو- قاتلامالر یاپیلسین .................. عجب دور- عجب دوران گله در

سویگی بولسین آداملرینگ یوزینده ............. محبتدن دولسین سوزلان سوزینده
جان آقالر ترکمن صحرا ایلینده ................... عجب زمان- عجب دوران گله در

یوردیمده المدام صحبت ساز بولسین ............ طوی تماشا مدام آله یاز بولسین
آداملانگ یوزینده غایغی آز بولسین .............. شویله دور – شویله دوران گله در

کریم آیدار یا یارادان بیروبار ........................ قولداقین ترکمنی ادمه خوار وزار
واطانمیزده بولسین مدام بهار یاز ................. ایلیمیزه عجب دوران گله در

گله در- گله در زمان گله در ........................ عجب دور- عجب دوران گله در
ایلیمه – گونیمه آمان گله در ................,..... ترکمنیم گلجاگینگ آیدینگ بوله در

عزیز ترکمن خلقم : سیزه خوش یاشایش- گوزل دورمش-اوی ایچری ماشغالانگیزده آغزی بیرچیلیک
آبادانچیلیق همده پاراختچیلیق- ایشلرنگیزده اوستنچیلیک همده الله جاندن اهلی ترکمن ایلیمه ینه ده بیرگزاک آغزی بیر چیلیک دیلگ ادیب شو قوشقینی بارینگیزه هدورلیان.
محمد کریم محمدیان - شهریور 93- چنارلی اوباسی
ارسال نظر
شرایط نظر*
همه‌ی نظرها نیاز به تایید مدیر سایت دارند
عنوان*
نشانه‌ی پيام*
       
پیام*
آدرس اینترنتی پست‌الکترونیکی تصویر واردکردن تصویر لبخند‌ها فلش Youtube کد منبع نقل قول

Bold Italic Underline Linethrough  چپ وسط راست  


برای دیدن محتوای در حال کار بر روی پيش‌نمايش کلیک کنید.
گزينه‌ها*
 
 
 
کد تایید*

اگر نمی‌توانید کد را تشخیص دهید، لطفا روی تصویر کلیک نمایید تا تصویر دیگری ساخته شود


حروف موجود در تصویر را وارد کنید
حساس به بزرگی و کوچکی حروف
حداکثر تعداد تلاش برای ارسال: 10 مرتبه
 
فروشگاه آنلاین صنایع دستی ترکمن

فروشگاه آنلاین سایراق به عنوان بخش فروشگاه سایت بایراق فعالیت خود آغاز نمود.


فروشگاه آنلاین چارقد، فرش، زیورآلات ترکمن سایراق

فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک

سایت فرهنگ لغت ترکمن سؤزلوک فعالیت خود را آغاز نمود. این سایت یکی از سایت های زیر مجموعه بایراق می باشد که با تلاش دوستان تصمیم به ایجاد فرهنگ لغت ترکمنی به فارسی و بالعکس گرفتیم که در حال تکمیل شدن می باشد.


www.SOZLUK.ir

دانلود آهنگ ترکمنی

سایت مرجع دانلود آهنگ ترکمنی


www.TurkmenSong.ir

آهنگ های پیشواز ترکمنی
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.